Hajnowski Eko-Bus

Hajnowski Eko-Bus to inicjatywa powołania hajnowskiej sieci Eko-aktywnych młodzieżowych grup wolontariackich, które zajmować się będą szeroko pojętą ekologią (ochrona środowiska, klimatu, prawa zwierząt, recykling i inne). Nasza strona skierowana jest do członków, opiekunów i animatorów takich grup w powiecie Hajnowskim.

Na tej stronie eko-aktywni mogą znaleźć podstawowe informacje o tym jak założyć eko-grupę, przykłady dobrych praktyk na rzecz rozwoju świadomości ekologicznej mieszkańców, porady dla liderów grup, szablony dokumentów, pomysły na akcje i pozyskiwanie środków na działania.

Stronę stworzyło i zarządza nią stowarzyszenie Przystań Pomysłów.

Strona powstała w ramach projektu „Hajnowski Eko-bus” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.