Idea

Akademia Lidera Podmiotów Seniorskich ma stanowić pomoc dla osób prowadzących formalne i nieformalne grupy seniorskie. Na naszej stronie znajdziecie materiały tworzone wraz z beneficjentami projektów w ramach Programu Aktywność Społeczna Osób Starszych, które ułatwić mają pracę liderom grup seniorskich. Zamieszczone materiały dotyczą trzech sfer działania takich grup, t.j. formalizowania działalności, pozyskiwania środków na działania, a także partycypacji publicznej, czyli uczestnictwa w procesach decyzyjnych w środowisku lokalnym. Akademia Lidera powstała ze współpracy dwóch organizacji: stowarzyszenia Lubuscy Seniorzy oraz Federacji Lubuskich Organizacji Pozarządowych podczas realizowanych przez nich projektów „Seniorbus” i „Kuźnia Aktywności Seniorskiej”. Dzięki temu, że obie organizacje realizowały podobne cele i oba projekty skierowane są do grup seniorów połączyli swoje siły i dzieliły się materiałami, a w efekcie powstała Akademia Lidera Podmiotów Seniorskich, z której korzystać mogę beneficjenci obu projektów.

Jesteśmy przekonani, że seniorskie formalne i nieformalne organizacje są bardzo ważną siłą napędową społeczności lokalnych. Co więcej zrzeszają osoby, które znajdują się w grupie marginalizowanej ze względu na wiek, czy niepełnosprawność. Uważamy, że w szczególności należy wspierać liderów takich grup, dlatego zebraliśmy dla nich w jednym miejscu szereg materiałów, poradników i wzorów dokumentów. Większość materiałów została opracowana we współpracy z samymi seniorami i liderami podmiotów seniorskich podczas realizacji projektów „SeniorBus” i „Kuźnia Aktywności Seniorskiej” z Programu Aktywność Społeczna Osób Starszych.

Dostęp do materiałów dla liderów mogą otrzymać liderzy podmiotów seniorskich po kontakcie z nami. Zachęcamy do kontaktu w zakładce KONTAKT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.