Baza wiedzy

W Bazie Wiedzy znajdziecie Państwo podstawowe informacje o tym jak założyć eko-grupę, przykłady dobrych praktyk na recz rozwoju świadomości ekologicznej mieszkańców, porady dla liderów grup, szablony dokumentów, pomysły na akcje i pozyskiwanie środków na działania

Materiały edukacyjne:

EKOWOLONTARIAT – co warto wiedzieć

Instrukcja przeprowadzenia lokalnej kampanii w środowisku

Lubuskie media 2020 – baza mediów lubuskich do wykorzystania podczas akcji i kampanii

Instrukcja ubiegania się o dofinansowanie z urzędu gminy na działania wolontariackie

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PRAWNE DOT. WOLONTARIATU

 

Wzory dokumentów:

Przykładowy projekt na sfinansowanie działań wolontariuszy przez gminę – Wzór

zgoda rodziców na udział dziecka w projekcie

ZAŚWIADCZENIE O WOLONTARIACIE wolontariusz SP

Oświadczenie wolontariusza o wykonanej pracy

Porozumienie wolontariackie dla osoby niepełnoletniej 13-18 lat

UMOWA WOLONTARIACKA Z OSOBĄ DOROSŁĄ – wzór

 ekoWolontariat_Formularz-aplikacyjny