Idea

Akademia Lidera Podmiotów Seniorskich ma stanowić pomoc dla osób prowadzących formalne i nieformalne grupy seniorskie. Na naszej stronie znajdziecie materiały tworzone wraz z beneficjentami projektów w ramach Programu Aktywność Społeczna Osób Starszych, które ułatwić mają pracę liderom grup seniorskich. Zamieszczone materiały dotyczą trzech sfer działania takich grup, t.j. formalizowania działalności, pozyskiwania środków na działania, a także partycypacji publicznej, czyli uczestnictwa […]