Sejmik

Ekologiczne Szkolne Grupy Wolontariackie są motorem i energią większości działań społecznych zarówno w swoim środowisku lokalnym jak i w całym powiecie hajnowskim. Aby, pobudzić pozytywną dyskusję na temat ekowolontariatu i stworzyć warunki do rozwoju aktywności ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych liderów i grupy działające w szkołach i przedszkolach na terenie powiatu hajnowskiego na pierwszy hajnowski sejmik młodych Eko-aktywnych, który odbędzie się dnia 12 września 2022r. o godz. 18:00 w formie online. 

Tematem naszego spotkania będzie omówienie rozszerzenia form eko-aktywności, które możemy zainicjować w roku szkolnym 2022/2023 na terenie powiatu hajnowskiego.

Serdecznie zapraszamy.

Obserwujcie nas – niebawem podamy link do spotkania!